Taxaties

Het taxeren van onroerend goed is in elk geval specifiek. Geen pand is hetzelfde en de locatie is elke keer verschillend. Iedere pand en zo ook de taxatie is uniek. U kunt om diverse redenen uw onroerende zaak laten taxeren met het uiteindelijk doel om inzicht te verkrijgen in de waarde van de onroerende zaak.

Lees meer

Huisvesting advies

Organisaties veranderen en dit heeft ook zijn invloed op de plek waar wordt gewerkt. Door omstandigheden, zoals groei of krimp, samenvoegingen dan wel de behoefte aan een andere uitstraling, sluit het huidige huisvestingsconcept vaak niet meer aan.

Lees meer

Beleggingen

Met de lage rente is sparen steeds minder interessant. Het rendement dat je met beleggen kunt halen is vaak hoger. Je kunt beleggen in aandelen of obligaties, maar je kunt je vermogen ook beleggen in onroerend goed. Het kan lonen om te investeren in onroerend goed..

Lees meer